Προϊόντα σοκολάτας υψηλής ποιότητας

Πασχαλινά είδη σοκολάτας

Σοκολατένια πασχαλινά είδη 4
λαγουδαροι
Σοκολατένια πασχαλινά είδη
Αυγό σοκολάτας πολύχρωμο
Αυγό σοκολάτας πολύχρωμο

Διαστάσεις: 1. κλ. 16x22.5 εκ. (Συλλογή 2019)

Αυγό σοκολάτα λευκή & υγείας
Αυγό σοκολάτα λευκή & υγείας

Διαστάσεις: 1. κλ. 16x22.5 εκ. (Συλλογή 2019)

Αυγό σοκολάτας ματζέντα
Αυγό σοκολάτας ματζέντα

Διαστάσεις: 1. κλ. 16x22.5 εκ. (Συλλογή 2019)

Αυγό σοκολάτας μάνγκο
Αυγό σοκολάτας μάνγκο

Διαστάσεις: 1. κλ. 16x22.5 εκ. (Συλλογή 2019)

Αυγό σοκολάτα υγείας
Αυγό σοκολάτα υγείας

Διαστάσεις: 150 γρ. 8x13 εκ. 200 γρ. 10x15 εκ. 300 γρ. 11x17.5 εκ. 1. κλ. 16x22.5 εκ. 1.5 κλ. 18.5x26.5 εκ. 4. κλ. 27x40 εκ.

Αυγό σοκολάτα γάλακτος
Αυγό σοκολάτα γάλακτος

Διαστάσεις: 150 γρ. 8x13 εκ. 200 γρ. 10x15 εκ. 300 γρ. 11x17.5 εκ. 1. κλ. 16x22.5 εκ. 1.5 κλ. 18.5x26.5 εκ. 4. κλ. 27x40 εκ.

Αυγό δίχρωμο
Αυγό δίχρωμο

Διαστάσεις: 150 γρ. 8x13 εκ. 200 γρ. 10x15 εκ. 300 γρ. 11x17.5 εκ. 1. κλ. 16x22.5 εκ. 1.5 κλ. 18.5x26.5 εκ. 4. κλ. 27x40 εκ.

Αυγό σοκολάτα λευκή
Αυγό σοκολάτα λευκή

Διαστάσεις: 150 γρ. 8x13 εκ. 200 γρ. 10x15 εκ. 300 γρ. 11x17.5 εκ. 1. κλ. 16x22.5 εκ. 1.5 κλ. 18.5x26.5 εκ. 4. κλ. 27x40 εκ.

Λαγός σοκολάτα υγείας
Λαγός σοκολάτα υγείας

Διαστάσεις: 250 γρ. 12x22 εκ.

Λαγός σοκολάτα γάλακτος
Λαγός σοκολάτα γάλακτος

Διαστάσεις: 250 γρ. 12x22 εκ.

Λαγός δίχρωμος
Λαγός δίχρωμος

Διαστάσεις: 250 γρ. 12x22 εκ.

Λαγός σοκολάτα λευκή
Λαγός σοκολάτα λευκή

Διαστάσεις: 250 γρ. 12x22 εκ.

Κόκορας σοκολάτα υγείας
Κόκορας σοκολάτα υγείας

Διαστάσεις: 200 γρ. 14x17.5 εκ.

Κόκορας σοκολάτα γάλακτος
Κόκορας σοκολάτα γάλακτος

Διαστάσεις: 200 γρ. 14x17.5 εκ.

Κόκορας δίχρωμος
Κόκορας δίχρωμος

Διαστάσεις: 200 γρ. 14x17.5 εκ.

Κόκορας σοκολάτα λευκή
Κόκορας σοκολάτα λευκή

Διαστάσεις: 200 γρ. 14x17.5 εκ.

Κοτούλα σοκολάτα υγείας
Κοτούλα σοκολάτα υγείας

Διαστάσεις: 100 γρ. 9x11 εκ. 200 γρ. 12x13 εκ. 300 γρ. 16x13 εκ.

Κοτούλα σοκολάτα γάλακτος
Κοτούλα σοκολάτα γάλακτος

Διαστάσεις: 100 γρ. 9x11 εκ. 200 γρ. 12x13 εκ. 300 γρ. 16x13 εκ.

Κοτούλα δίχρωμη
Κοτούλα δίχρωμη

Διαστάσεις: 100 γρ. 9x11 εκ. 200 γρ. 12x13 εκ. 300 γρ. 16x13 εκ.

Κοτούλα σοκολάτα λευκή
Κοτούλα σοκολάτα λευκή

Διαστάσεις: 100 γρ. 9x11 εκ. 200 γρ. 12x13 εκ. 300 γρ. 16x13 εκ.

Λαγός μεγάλος σοκολάτα υγείας
Λαγός μεγάλος σοκολάτα υγείας

Διαστάσεις: 1 κλ. 34x13 εκ.

Λαγός μεγάλος σοκολάτα γάλακτος
Λαγός μεγάλος σοκολάτα γάλακτος

Διαστάσεις: 1 κλ. 34x13 εκ.

Λαγός μεγάλος δίχρωμος
Λαγός μεγάλος δίχρωμος

Διαστάσεις: 1 κλ. 34x13 εκ.

Λαγός μεγάλος σοκολάτα λευκή
Λαγός μεγάλος σοκολάτα λευκή

Διαστάσεις: 1 κλ. 34x13 εκ.

Αρνάκι σοκολάτα υγείας
Αρνάκι σοκολάτα υγείας

Διαστάσεις: 1.5 κλ. 21x27 εκ.

Αρνάκι σοκολάτα γάλακτος
Αρνάκι σοκολάτα γάλακτος

Διαστάσεις: 1.5 κλ. 21x27 εκ.

Αρνάκι δίχρωμο
Αρνάκι δίχρωμο

Διαστάσεις: 1.5 κλ. 21x27 εκ.

Αρνάκι σοκολάτα λευκή
Αρνάκι σοκολάτα λευκή

Διαστάσεις: 1.5 κλ. 21x27 εκ.