Προϊόντα σοκολάτας υψηλής ποιότητας

Κελύφη σοκολάτας

Κέλυφος φλυτζανάκι γάλακτος
διαστάσεις:
βάση 2.5 εκ.
ύψος 3 εκ.
άνοιγμα 6.4 εκ.
Κέλυφος φλυτζανάκι λευκό
διαστάσεις:
βάση 2.5 εκ.
ύψος 3 εκ.
άνοιγμα 6.4 εκ.
Κέλυφος φλυτζανάκι υγείας
διαστάσεις:
βάση 2.5 εκ.
ύψος 3 εκ.
άνοιγμα 6.4 εκ.
Κέλυφος φλυτζανάκι δίχρωμο
διαστάσεις:
βάση 2.5 εκ.
ύψος 3 εκ.
άνοιγμα 6.4 εκ.
Κέλυφος φλυτζανάκι πορτοκάλι
διαστάσεις:
βάση 2.5 εκ.
ύψος 3 εκ.
άνοιγμα 6.4 εκ.
Κέλυφος φλυτζανάκι φράουλα
διαστάσεις:
βάση 2.5 εκ.
ύψος 3 εκ.
άνοιγμα 6.4 εκ.
Κέλυφος φλυτζανάκι λεμόνι
διαστάσεις:
βάση 2.5 εκ.
ύψος 3 εκ.
άνοιγμα 6.4 εκ.
Κέλυφος τετράγωνο μικρό γάλακτος
διαστάσεις:
βάση 3.3 εκ.
ύψος 3 εκ.
άνοιγμα 3.8 εκ.
Κέλυφος τετράγωνο μικρό λευκό
διαστάσεις:
βάση 3.3 εκ.
ύψος 3 εκ.
άνοιγμα 3.8 εκ.
Κέλυφος τετράγωνο μικρό υγείας
διαστάσεις:
βάση 3.3 εκ.
ύψος 3 εκ.
άνοιγμα 3.8 εκ.
Κέλυφος τετράγωνο μικρό δίχρωμο
διαστάσεις:
βάση 3.3 εκ.
ύψος 3 εκ.
άνοιγμα 3.8 εκ.
Κέλυφος τετράγωνο μικρό πορτοκάλι
διαστάσεις:
βάση 3.3 εκ.
ύψος 3 εκ.
άνοιγμα 3.8 εκ.
Κέλυφος τετράγωνο μικρό φράουλα
διαστάσεις:
βάση 3.3 εκ.
ύψος 3 εκ.
άνοιγμα 3.8 εκ.
Κέλυφος τετράγωνο μικρό λεμόνι
διαστάσεις:
βάση 3.3 εκ.
ύψος 3 εκ.
άνοιγμα 3.8 εκ.
Κέλυφος στρόγγυλο γάλακτος
διαστάσεις:
βάση 3.5 εκ.
ύψος 3.4 εκ.
άνοιγμα 5 εκ.
Κέλυφος στρόγγυλο λευκό
διαστάσεις:
βάση 3.5 εκ.
ύψος 3.4 εκ.
άνοιγμα 5 εκ.
Κέλυφος στρόγγυλο υγείας
διαστάσεις:
βάση 3.5 εκ.
ύψος 3.4 εκ.
άνοιγμα 5 εκ.
Κέλυφος στρόγγυλο δίχρωμο
διαστάσεις:
βάση 3.5 εκ.
ύψος 3.4 εκ.
άνοιγμα 5 εκ.
Κέλυφος στρόγγυλο πορτοκάλι
διαστάσεις:
βάση 3.5 εκ.
ύψος 3.4 εκ.
άνοιγμα 5 εκ.
Κέλυφος στρόγγυλο φράουλα
διαστάσεις:
βάση 3.5 εκ.
ύψος 3.4 εκ.
άνοιγμα 5 εκ.
Κέλυφος στρόγγυλο λεμόνι
διαστάσεις:
βάση 3.5 εκ.
ύψος 3.4 εκ.
άνοιγμα 5 εκ.
Κέλυφος τετράγωνο μεγάλο γάλακτος
διαστάσεις:
βάση 4 εκ.
ύψος 3.3 εκ.
άνοιγμα 4.5 εκ.
Κέλυφος τετράγωνο μεγάλο λευκό
διαστάσεις:
βάση 4 εκ.
ύψος 3.3 εκ.
άνοιγμα 4.5 εκ.
Κέλυφος τετράγωνο μεγάλο υγείας
διαστάσεις:
βάση 4 εκ.
ύψος 3.3 εκ.
άνοιγμα 4.5 εκ.
Κέλυφος τετράγωνο μεγάλο δίχρωμο
διαστάσεις:
βάση 4 εκ.
ύψος 3.3 εκ.
άνοιγμα 4.5 εκ.
Κέλυφος τετράγωνο μεγάλο πορτοκάλι
διαστάσεις:
βάση 4 εκ.
ύψος 3.3 εκ.
άνοιγμα 4.5 εκ.
Κέλυφος τετράγωνο μεγάλο φράουλα
διαστάσεις:
βάση 4 εκ.
ύψος 3.3 εκ.
άνοιγμα 4.5 εκ.
Κέλυφος τετράγωνο μεγάλο λεμόνι
διαστάσεις:
βάση 4 εκ.
ύψος 3.3 εκ.
άνοιγμα 4.5 εκ.
Κέλυφος ταρτάκι γάλακτος
διαστάσεις:
βάση 4 εκ.
ύψος 2 εκ.
άνοιγμα 5 εκ.
Κέλυφος ταρτάκι λευκό
διαστάσεις:
βάση 4 εκ.
ύψος 2 εκ.
άνοιγμα 5 εκ.
Κέλυφος ταρτάκι υγείας
διαστάσεις:
βάση 4 εκ.
ύψος 2 εκ.
άνοιγμα 5 εκ.
Κέλυφος ταρτάκι δίχρωμο
διαστάσεις:
βάση 4 εκ.
ύψος 2 εκ.
άνοιγμα 5 εκ.
Κέλυφος ταρτάκι πορτοκάλι
διαστάσεις:
βάση 4 εκ.
ύψος 2 εκ.
άνοιγμα 5 εκ.
Κέλυφος ταρτάκι φράουλα
διαστάσεις:
βάση 4 εκ.
ύψος 2 εκ.
άνοιγμα 5 εκ.
Κέλυφος ταρτάκι λεμόνι
διαστάσεις:
βάση 4 εκ.
ύψος 2 εκ.
άνοιγμα 5 εκ.
Show More

©2017 by www.bon.gr