Αρχική

Προϊόντα σοκολάτας υψηλής ποιότητας

Κελύφη σοκολάτας

Κέλυφος φλυτζανάκι γάλακτος
Κέλυφος φλυτζανάκι γάλακτος

διαστάσεις: βάση 2.5 εκ. ύψος 3 εκ. άνοιγμα 6.4 εκ.

Κέλυφος φλυτζανάκι λευκό
Κέλυφος φλυτζανάκι λευκό

διαστάσεις: βάση 2.5 εκ. ύψος 3 εκ. άνοιγμα 6.4 εκ.

Κέλυφος φλυτζανάκι υγείας
Κέλυφος φλυτζανάκι υγείας

διαστάσεις: βάση 2.5 εκ. ύψος 3 εκ. άνοιγμα 6.4 εκ.

Κέλυφος φλυτζανάκι δίχρωμο
Κέλυφος φλυτζανάκι δίχρωμο

διαστάσεις: βάση 2.5 εκ. ύψος 3 εκ. άνοιγμα 6.4 εκ.

Κέλυφος φλυτζανάκι πορτοκάλι
Κέλυφος φλυτζανάκι πορτοκάλι

διαστάσεις: βάση 2.5 εκ. ύψος 3 εκ. άνοιγμα 6.4 εκ.

Κέλυφος φλυτζανάκι φράουλα
Κέλυφος φλυτζανάκι φράουλα

διαστάσεις: βάση 2.5 εκ. ύψος 3 εκ. άνοιγμα 6.4 εκ.

Κέλυφος φλυτζανάκι λεμόνι
Κέλυφος φλυτζανάκι λεμόνι

διαστάσεις: βάση 2.5 εκ. ύψος 3 εκ. άνοιγμα 6.4 εκ.

Κέλυφος τετράγωνο μικρό γάλακτος
Κέλυφος τετράγωνο μικρό γάλακτος

διαστάσεις: βάση 3.3 εκ. ύψος 3 εκ. άνοιγμα 3.8 εκ.

Κέλυφος τετράγωνο μικρό λευκό
Κέλυφος τετράγωνο μικρό λευκό

διαστάσεις: βάση 3.3 εκ. ύψος 3 εκ. άνοιγμα 3.8 εκ.

Κέλυφος τετράγωνο μικρό υγείας
Κέλυφος τετράγωνο μικρό υγείας

διαστάσεις: βάση 3.3 εκ. ύψος 3 εκ. άνοιγμα 3.8 εκ.

Κέλυφος τετράγωνο μικρό δίχρωμο
Κέλυφος τετράγωνο μικρό δίχρωμο

διαστάσεις: βάση 3.3 εκ. ύψος 3 εκ. άνοιγμα 3.8 εκ.

Κέλυφος τετράγωνο μικρό πορτοκάλι
Κέλυφος τετράγωνο μικρό πορτοκάλι

διαστάσεις: βάση 3.3 εκ. ύψος 3 εκ. άνοιγμα 3.8 εκ.

Κέλυφος τετράγωνο μικρό φράουλα
Κέλυφος τετράγωνο μικρό φράουλα

διαστάσεις: βάση 3.3 εκ. ύψος 3 εκ. άνοιγμα 3.8 εκ.

Κέλυφος τετράγωνο μικρό λεμόνι
Κέλυφος τετράγωνο μικρό λεμόνι

διαστάσεις: βάση 3.3 εκ. ύψος 3 εκ. άνοιγμα 3.8 εκ.

Κέλυφος στρόγγυλο γάλακτος
Κέλυφος στρόγγυλο γάλακτος

διαστάσεις: βάση 3.5 εκ. ύψος 3.4 εκ. άνοιγμα 5 εκ.

Κέλυφος στρόγγυλο λευκό
Κέλυφος στρόγγυλο λευκό

διαστάσεις: βάση 3.5 εκ. ύψος 3.4 εκ. άνοιγμα 5 εκ.

Κέλυφος στρόγγυλο υγείας
Κέλυφος στρόγγυλο υγείας

διαστάσεις: βάση 3.5 εκ. ύψος 3.4 εκ. άνοιγμα 5 εκ.

Κέλυφος στρόγγυλο δίχρωμο
Κέλυφος στρόγγυλο δίχρωμο

διαστάσεις: βάση 3.5 εκ. ύψος 3.4 εκ. άνοιγμα 5 εκ.

Κέλυφος στρόγγυλο πορτοκάλι
Κέλυφος στρόγγυλο πορτοκάλι

διαστάσεις: βάση 3.5 εκ. ύψος 3.4 εκ. άνοιγμα 5 εκ.

Κέλυφος στρόγγυλο φράουλα
Κέλυφος στρόγγυλο φράουλα

διαστάσεις: βάση 3.5 εκ. ύψος 3.4 εκ. άνοιγμα 5 εκ.

Κέλυφος στρόγγυλο λεμόνι
Κέλυφος στρόγγυλο λεμόνι

διαστάσεις: βάση 3.5 εκ. ύψος 3.4 εκ. άνοιγμα 5 εκ.

Κέλυφος τετράγωνο μεγάλο γάλακτος
Κέλυφος τετράγωνο μεγάλο γάλακτος

διαστάσεις: βάση 4 εκ. ύψος 3.3 εκ. άνοιγμα 4.5 εκ.

Κέλυφος τετράγωνο μεγάλο λευκό
Κέλυφος τετράγωνο μεγάλο λευκό

διαστάσεις: βάση 4 εκ. ύψος 3.3 εκ. άνοιγμα 4.5 εκ.

Κέλυφος τετράγωνο μεγάλο υγείας
Κέλυφος τετράγωνο μεγάλο υγείας

διαστάσεις: βάση 4 εκ. ύψος 3.3 εκ. άνοιγμα 4.5 εκ.

Κέλυφος τετράγωνο μεγάλο δίχρωμο
Κέλυφος τετράγωνο μεγάλο δίχρωμο

διαστάσεις: βάση 4 εκ. ύψος 3.3 εκ. άνοιγμα 4.5 εκ.

Κέλυφος τετράγωνο μεγάλο πορτοκάλι
Κέλυφος τετράγωνο μεγάλο πορτοκάλι

διαστάσεις: βάση 4 εκ. ύψος 3.3 εκ. άνοιγμα 4.5 εκ.

Κέλυφος τετράγωνο μεγάλο φράουλα
Κέλυφος τετράγωνο μεγάλο φράουλα

διαστάσεις: βάση 4 εκ. ύψος 3.3 εκ. άνοιγμα 4.5 εκ.

Κέλυφος τετράγωνο μεγάλο λεμόνι
Κέλυφος τετράγωνο μεγάλο λεμόνι

διαστάσεις: βάση 4 εκ. ύψος 3.3 εκ. άνοιγμα 4.5 εκ.

Κέλυφος ταρτάκι γάλακτος
Κέλυφος ταρτάκι γάλακτος

διαστάσεις: βάση 4 εκ. ύψος 2 εκ. άνοιγμα 5 εκ.

Κέλυφος ταρτάκι λευκό
Κέλυφος ταρτάκι λευκό

διαστάσεις: βάση 4 εκ. ύψος 2 εκ. άνοιγμα 5 εκ.

Κέλυφος ταρτάκι υγείας
Κέλυφος ταρτάκι υγείας

διαστάσεις: βάση 4 εκ. ύψος 2 εκ. άνοιγμα 5 εκ.

Κέλυφος ταρτάκι δίχρωμο
Κέλυφος ταρτάκι δίχρωμο

διαστάσεις: βάση 4 εκ. ύψος 2 εκ. άνοιγμα 5 εκ.

Κέλυφος ταρτάκι πορτοκάλι
Κέλυφος ταρτάκι πορτοκάλι

διαστάσεις: βάση 4 εκ. ύψος 2 εκ. άνοιγμα 5 εκ.

Κέλυφος ταρτάκι φράουλα
Κέλυφος ταρτάκι φράουλα

διαστάσεις: βάση 4 εκ. ύψος 2 εκ. άνοιγμα 5 εκ.

Κέλυφος ταρτάκι λεμόνι
Κέλυφος ταρτάκι λεμόνι

διαστάσεις: βάση 4 εκ. ύψος 2 εκ. άνοιγμα 5 εκ.